Tiềm năng bất động sản xa xỉ ở Việt Nam?

Tạp chí  kinh tế hàng đầu thế giới – Bloomberg vừa đưa ra nhận định về tình hình bất động sản xa xỉ thế giới trong thời gian tới. Kinh tế tăng trưởng nóng và luật sửa đổi giúp cho việc người nước ngoài mua nhà hoặc căn hộ tại Việt Nam giúp cho quốc

Đọc tiếp →