Quy định về cấp sổ hồng chung cư

Chủ nhà đầu tư chung cư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi là sổ hồng chung cư cho người mua căn hộ trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Tuy nhiên thực tế, có không ít trường hợp cư dân dã nhận bàn giao hoàn thiện, vào ở từ lâu nhưng vẫn gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp sổ hồng. Vậy, quy định về cấp sổ hồng chung cư như thế nào ?
Luật sư Phan Quang Chung, Công ty Luật Danh Chính cho biết, tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định : ” Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà ở; trường hợp người mua, thuê mua nhà ở tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua cho người mua, thuê mua nhà ở.”

Do đó, việc gấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chủ tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm làm thủ tục tại cơ quan nhà nước để cấp Giấy chứng nhận cho người mua. Tuy nhiên, nếu người mua muốn tự mình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến nhà ở để thực hiện thủ tục này.

Trường hợp người mua tự thực hiện việc đăng ký để cấp giấy chứng nhận cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm Đơn đnagư ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mùa bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng. Người mua nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương “, luật sư Chung thông tin thêm.

Về các khoản chi phí, lệ phí phải nộp, luật sư Chung cho biết, theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà là 0,5 % x giá nhà do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại địa phương quy định. Trường hợp nếu giá tại hợp đồng mua bán cao hơn mức gia quy định thì giá được áp dụng để tính lệ phí trước bạ là giá tại Hợp đồng mua bán.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hà do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá 100.000 đồng một giấy đối với cá nhân, không quá 500.000 đồng một giấy đối với tổ chức.

Về thời gian thực hiện, theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *