Người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình

Người sử dụng lao động vì vụ lợi cá nhân như né thưởng Tết mà sa thải nhân viên trái luật thì sẽ bị phạt tù.
can-ho-the-tresor-nld2
Từ ngày 01.01.2018, Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm đáng chú ý trong bộ luật trong bộ luật mới là việc sửa đổi, bổ sung một số tội danh liên quan đến quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Trốn đóng bảo hiểm có thể bị phạt 7 năm
can-ho-the-tresor-nld1
Theo quy định tại khoản 1, điều 219, người có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm :
– Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.
– Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Múc phạt đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ tăng lên tùy vào mức độ vi phạm. Hình phạt nặng nhất cho người phạm tội là 7 năm tù nếu trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên hoặc trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên.

Trước đây, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chỉ bị xử phạt hành chính. Từ 2018, các hành vi trên có thể bị xử lý hình sự.

Sa thải nhân viên để né thưởng Tết, ông chủ có thể bị phạt tù
can-ho-the-tresor-nld3
Trong bộ Luật hình sự 2015, hành vi buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái phép sẽ bị phạt 3 năm tù.  Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi quy định “ Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật.” như sau :

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt từ từ 3 tháng đến 1 năm:
– Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức;
– Sa thải trái pháp luật đối với người lao động;
Cưỡng ép, đe dọa buộc người lao động, công chức, viên chức phải thôi việc.

Người thực hiện hành vi tội phạm với 2 người trở lên hoặc thuộc các trường hợp như đối với người có thai; người đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát thì bị phạt tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt phạt tù 1-3 năm.

Trong trường hợp việc sa thải người lao động không được thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, trình tự thủ tục cũng như không được áp dụng đúng các căn cứ được phép sa thải người lao động theo quy định thì hành vi sa thải người lao động là trái pháp luật. Người lao động bị sa thải trái quy định có thể khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *