Hỏi về tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng quy định về hình thức hợp đồng cần công chứng chứng thực. Mặt khác việc tách thửa đất cần tuân thủ quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa.
Đối với phần diện tích đất ở theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa
1. Đất ở tại các phường, thị trấn: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn bốn mươi mét vuông (40m2).
Căn cứ theo quy định trên đối với phần diện tích đất ở 23m2 bạn mua không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu để tách thửa.
– Đối với đất nông nghiệp, đất vườn, ao liền kề đất ở; đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, sau khi tách thửa việc chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được phê duyệt.
Do đó, bạn liên hệ với phòng tài nguyên môi trường để tìm hiểu thêm thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để tách thửa chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác. Nếu đáp ứng điều kiện về quy hoạch thì bạn mới có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *