Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều thủ tục hành chính

can-ho-the-tresor-chuyen-ho-khau-sang-tinh-khac

Bộ đưa ra phương án bỏ sổ hộ khẩu và thay bằng mã số định danh. Đồng thời Bộ còn đề xuất bãi hỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến việc quản lý, đăng ký cư trú như tách hoặc cấp đổi/cấp lại sổ hộ khẩu.

Theo Bộ Công an, đề xuất này sẽ là một bước phát triển trong việc cải cách thủ tục hành chính. Nó giúp xóa bỏ cơ bản các thủ tục quan liêu, rườm rà, những công đoạn dễ bị lợi dụng để tham nhũng, sách nhiễu người dân. Từ đó giúp minh bạch tất cả thủ tục hành chính trên cơ sở cập nhật thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Tính toán sơ bộ cho thấy, phương án này sẽ tiết kiệm chi phí gần 300 tỷ đồng mỗi năm cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên qua đến cư trú này.

Bỏ quy định đăng ký thường trú

Bộ Công an cũng đệ trình giải pháp điều chỉnh việc đăng ký thường trú bao gồm: quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục đăng ký để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nếu giải pháp này được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ hơn trong công tác quản lý đăng ký thường trú; góp phần tinh giản biên chế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và Công an địa phương trong quản lý nhà nước về đăng ký thường trú…

Đặc biệt, giải pháp này cũng giảm đáng kể giấy tờ, chi phí, thời gian cho người dân, bởi sẽ bỏ được các loại giấy như: bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình.

“Các nội dung trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) theo giải pháp kiến nghị sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ, hoàn thiện hơn, hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức” – trích từ dự thảo.

Nếu dự thảo này sớm được thông qua thì hẳn là người dân sẽ rất vui mừng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *