VỆ SINH THEO GIỜ/ BY HOUR

– Dụng cụ công ty/Our materials : 70.000VND/Giờ (Hour)
– Dụng cụ có sẵn/ Your materials : 60.000VND/Giờ ( Hour)

VỆ SINH THEO THÁNG/ BY MONTH

● 2 LẦN/TUẦN ( TWICE A WEEK) – 08 BUỔI/ 08 DAYS

+ 1 PHÒNG NGỦ/ 1 BEDROOM)
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.200.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.100.000VND/Tháng (Month)
+ 2 PHÒNG NGỦ/2 BEDROOM
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.400.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.200.000VND/Tháng (Month)
+ 3 PHÒNG NGỦ/ 3 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.800.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.500.000VND/Tháng (Month)

● 3 LẦN/TUẦN ( THREE TIMES A WEEK) – 12 BUỔI/12 DAYS

+ 1 PHÒNG NGỦ/ 1 BEDROOM
– Dụng cụ công ty/Our materials : 1.700.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.500.000VND/Tháng (Month)
+ 2 PHÒNG NGỦ/ 2 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 2.100.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 1.800.000VND/Tháng (Month)
+ 3 PHÒNG NGỦ/ 3 BEDROOMS
– Dụng cụ công ty/Our materials : 2.500.000VND/Tháng (Month)
– Dụng cụ có sẵn/Your materials : 2.200.000VND/Tháng (Month)

Chi tiết công việc/ These maid services are included in:

– Lau dọn, vệ sinh và sắp xếp toàn bộ căn hộ (Phòng khách, phòng ngủ, khu vực làm bếp, nhà vệ sinh, …)
– Các công việc khác phát sinh (Giặt đồ, ủi đồ, nấu ăn, đi mua các nhu yếu phẩm,…), phí phát sinh sẽ được thỏa thuận trực tiếp.